//-------------stopka------------

A-Pro Biuro Usług Inżynierskich      © 2010  www.apro-bui.pl

//---------menu---------
//------tresc-------

Usługi

W zakres usług firmy wchodzi

Służymy doradztwem techniczno budowlanym na każdym etapie inwestycji, poczynając od wstępnego planowania poprzez projektowanie, przetarg po realizację inwestycji.

Przeprowadzamy inwentaryzacje budynków niezbędne do wykonania rozbudowy, nadbudowy lub przebudowy budynku. W tym celu sporządzamy dokumentacje opisowo-rysunkową opartą o wykonane obmiary.

Opracowujemy opinie techniczne o stanie technicznym konstrukcji istniejącego obiektu. Oceniamy przydatność budynku do jego dalszego wykorzystania.

Prowadzimy usługi w zakresie pełnienia funkcji kierownika budowy. Posiadamy uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w zakresie branży konstrukcyjno-budowlanej. Współpracujemy także z kierownikami posadającymi uprawnienia w branży elektrycznej i sanitarnej.

Wykonujemy adaptacje typowych (gotowych) projektów domów oraz pomagamy wybrać odpowiedni wariant budynku zgodnie z Państwa oczekiwaniami.
Dostosowujemy gotowy projekt do obowiąujących przepisów prawa budowlanego, wykonujemy projekt zagospodarowania terenu oraz projekty przyłączy sieci wodciągowych, kanalizacji sanitarnych, instalacji elektrycznych oraz gazowych.

Wykonujemy kompleksowe opracowania dokumentacji architektoniczno-budowlanej oraz konstrukcyjnej w zakresie projektów budowlanych i wykonawczych.

Prowadzimy wszelkie formalności potrzebne do uzyskania decyzji pozwolenia na budowę, oraz związane z prowadzeniem budowy aż do końcowego odbioru budynku.

Dokumentacje opracowujemy dla :

  • budynków jednorodzinnych

  • budynków wielorodzinncyh

  • obiektów przemysłowych, handlowych i usługowych

  • obiektów magazynowych i produkcyjnych

  • innych obiektów budowlanych

DORADZTWO TECHNICZNE

INWENTARYZACJE

OPINIE TECHNICZNE

KIEROWANIE BUDOWĄ

ADAPTACJA PROJEKTÓW

PROJEKTOWANIE